เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > ข่าว > การกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินบริจาคแก่ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 6 แสนบาท
 

      เมื่อ 107 ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 ของไทย ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินั้น ทรงพระราชทานเงิน 120 บาท (เทียบเท่ากับ 8,000 บาท ) เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยทรงให้ความสำคัญ กว่าร้อยปีหลัง เริ่มต้นปีมังกรนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงเสด็จนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานเงินบริจาค 100,000 บาท สามวันถัดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานเงินบริจาคเพิ่มอีก 500,000 บาท เป็นหนึ่งโรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ นับวันยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้น นับถือในพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเชื่อว่าบนโลกนี้ท่านทรงเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร พระราชบริจาคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเท่านั้น ยังเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับชาวไทย-จีน พวกเรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ซึ่งเหมือนกับในร้อยปีกว่าที่ผ่านมา เป็นเกียรติประวัติอย่างไม่รู้ลืมของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ตกทอดเป็นระยะเวลายาวนาน
       ในช่วงเริ่มต้นปีที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะงานการกุศลที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกุศล หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทำให้โรงพยาบาลมีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย และสามารถทำลายยอดบริจาคในตรุษจีนที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีที่ปรึกษาและภรรยาท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณอู๋ฮุ่ยชิงบริจาคเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิง ดร. วรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินผ่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุมารี เพื่อบริจาคเงินให้แก่ รพ.เทียนฟ้ามูลนิเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ผู้ที่บริจาคเพิ่มเติมรายละ 100,000 บาท มีคุณวินัย ปรัชญาธเนศกุลและภรรยา คุณอุดม โตรักตระกูล คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ดร.จิตร เต็มเจริญสุขกรรมการ คุณอุไร พัฒนเตชะ คุณวิรัตน์ แซ่ชิ้ง คุณมิตร รัตนโอภาส เป็นต้น ผู้ที่บริจาครายละ 200,000 บาท ได้แก่ คุณดำเนิน ลิปิรุจน์ธรรม ดร. รวมเจิด พงศ์เจริญเกียรติ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงพยาบาลบริจาคเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ผู้ที่บริจาค 500,000 บาท ได้แก่ คุณอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ คุณซิวซี่ แซ่ตั้ง ผู้ที่บริจาคกว่า 1,000,000 บาทได้แก่ คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมสารสุนทร คุณอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ คุณไพโรจน์ จิรชนานนท์
       ตามมติคณะรัฐมนตรี บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมได้เป็นผู้สนับสนุนและดูแลเทียนฟ้ามูลนิธิอย่าง สม่ำเสมอ และเป็นผู้บริจาคเป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท เชิญชวนให้คณะที่ปรึกษาเป็นผู้บริจาค 500,000 บาท และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เป็นผู้บริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ยอดผู้บริจาคของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มากกว่า 1,000,000 บาท ในปีนี้ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ครั้งที่ 10 สมัยที่ 6 และพิธีมอบหนังสือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมูลนิธิ ได้มอบหนังสือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่ คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมสารสุนทร คุณอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ คุณไพโรจน์ จิรชนานนท์ และมอบหนังสือที่ปรึกษาแก่ คุณอภิชาติ เจนสถิตย์วงศ์ คุณซิวซี่ แซ่ตั้งเกี่ยวกับบทความ
ข่าวใหม่ล่าสุด
โครงการสร้างศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ยังได้รับการตอบรับ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ยึดมั่นที่จะก่อสร้างศูนย์ไตเทียมมูลนิธิเที
การก่อสร้างศูนย์แพทย์ไตเทียมเทียนฟ้ามูลนิธิ เขตมีนบุรี ได้รับการสนั
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์หน่วยไตเทียม เขตมีนบุร
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
รายการฮอต
ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจรวม ERP
 
การจัดการแบบครบวงจรการผลิต
การจัดการการเงินและการบัญชี
เกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
การจัดการซัพพลายเออ
การจัดการรายการและฝ่ายบุคคล
ระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีโอเว็ปไซต์
WEBcoระบบเครือข่ายวีดีโอ
คือการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และเป็นการปฏิวัติของที่ประชุม
  บริษัท เนทเวอร์คกิ้งเทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด มีระบบการเรียนการสอนวิดีโอมัลติมีเดียเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายวิดีโอระยะไกล การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทางไกลใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและใช้เพื่อการฝึกอบรมระยะไกล ระบบเรียลไทม์วิดีโอโต้ตอบเสียง,ข้อความ, ไวท์บอร์ด, เว็บไซต์ปิดเรียลไทม์แบบโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ผ่านการโต้ตอบนี้ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนหรืออาจเป็นเรียลไทม์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฝึกอบรมระยะไกลลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพิ่มมูลค่าการลงทุนเครือข่าย รายละเอียดกรุณาล็อคอินที่ webco.ws
รุ่นทดสอบเข้าสู่ระบบ http://10001.webco.ws/

สร้างและออกแบบเว็ปไซด์หลายภาษาของประเทศไทย

E-Mail ของขวัญ 500MB

บริการระดับมืออาชีพและฮาร์ดแวร์