เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > ข่าว > ตระกูล
สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 7 ครั้งที่ 2 พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท
 

20190902603.jpg

      图一、主席黄汉良致词,二、上郭赖婵卿,郭木海,方成达,黄畅亮,下:叶铁佛,魏少华,赵楚民,姚楚杰等首长出席:三上、蔡华民,郭光国,罗两德,蔡衍孝,下:苏锡源,金美丽,温沙南,彭金标等首长出席,四、副主席陈景辉移交本届经费,黄汉良(右),张永吉接领。五、出席之首长合影。

      กรรมการที่เข้าร่วมประชุม : ประธานกิตติมศักดิ์ นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู นายไพบูลย์ คงปิยาจารย์ ประธาน ดร.กิตติ อิทธิภากร รองประธาน นายวิชัย เตียนโพธิทอง นายบรรยง เอี่ยมเกรียงไกร นายจำลอง เวชกร นายมนัส ศิริภัทรวณิช นายเกียรติศักดิ์ เขียวนาวาวงศ์ษา นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล นายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง นายสมัย กวักเพฑูรย์ นายเกียรติ เอื้อศรีเจริญ นายสรกฤษณ์ ปิยมนูรังษี นายไพบูลย์ นรากรไพจิตร์ นายยุทธศิลย์ เตยะราชกุล นางลัดดา รติโรจนากุล กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม นายสนั่น วรวิวัฒน์ นางมาลี วงศ์ทองเหลือ กรรมการบริหาร นายสายัณห์ สุภาวิตา นายฑีฆะ เอิบประสาทสุข นายพิศาล เพชรสากล ผู้จัดการสมาคม นางสาวอัจฉรา จ่างพิพัฒน์นวกิจ นางสาวขนิษฐา จ่างพิพัฒน์นวกิจพนักงาน

     รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือ :  ดร.กิตติ อิทธิภากร 100,000 บาท นายวิชัย วงศ์วิเศษสุข นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา นายประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร นายไพบูลย์ คงปิยาจารย์และภรรยานางลัดดา รติโรจนากุล นายวิชัย เตียนโพธิทอง นายบรรยง เอี่ยมเกรียงไกร นายจำลอง เวชกร นายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง นายธนเสฏฐ์ ศุภศรีสรรพ์ บริจาคท่านละ 50,000 บาท นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู นายสันติ โกวิทจินดาชัย นายสรกฤษณ์   ปิยมนูรังษี บริจาคท่านละ 30,000 บาท  นายเฉลิม สุนันทการกิจ ดร.หทัย ศิริวิริยะกุล นายพรชัย อยู่วิมลชัย นายเกียรติศักดิ์ เขียวนาวาวงศ์ษา นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ นายสมัย กวักเพฑูรย์ นายเกียรติ เอื้อศรีเจริญ นายธนณัฏฐ์ โชคธนากาญจน์ นายวีระชัย  ภิญญาวัธน์ นายยุทธศิลย์ เตยะราชกุล นายจิตติ  อ้างสันติกุล นายสายัณห์ สุภาวิตา บริจาคท่านละ 20,000 บาท นายอดิเรก พัฒนาปัญญาสัตย์ นายมนัส สิริภัทรวณิช นายอนุชิต จิโรจโชติชัย นายอดิศักดิ์  พงษ์สุรพิพัฒน์ นายไพบูลย์  นรากรไพจิตร์  นายสนั่น วรวิวัฒน์ นางมาลี วงศ์ทองเหลือ นายฑีฆะ เอิบประสาทสุข นายพิศาล เพชรสากล นายสุชาติ เวพีวุฒิกร บริจาคท่านละ 10,000 บาท


เกี่ยวกับบทความ
ข่าวใหม่ล่าสุด
李德安出席温氏总会庆元宵联欢会 赞助联欢经费并向出席者赠送礼品 温沙南李德安致词祝福中国早日战胜新冠疫情 温沙南李德安致词祝福中国早日战
นายกิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้
สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 7 ครั้งที่ 2
สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลไหว้พระจันท
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
รายการฮอต
ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจรวม ERP
 
การจัดการแบบครบวงจรการผลิต
การจัดการการเงินและการบัญชี
เกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
การจัดการซัพพลายเออ
การจัดการรายการและฝ่ายบุคคล
ระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีโอเว็ปไซต์
WEBcoระบบเครือข่ายวีดีโอ
คือการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และเป็นการปฏิวัติของที่ประชุม
  บริษัท เนทเวอร์คกิ้งเทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด มีระบบการเรียนการสอนวิดีโอมัลติมีเดียเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายวิดีโอระยะไกล การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทางไกลใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและใช้เพื่อการฝึกอบรมระยะไกล ระบบเรียลไทม์วิดีโอโต้ตอบเสียง,ข้อความ, ไวท์บอร์ด, เว็บไซต์ปิดเรียลไทม์แบบโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ผ่านการโต้ตอบนี้ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนหรืออาจเป็นเรียลไทม์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฝึกอบรมระยะไกลลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพิ่มมูลค่าการลงทุนเครือข่าย รายละเอียดกรุณาล็อคอินที่ webco.ws
รุ่นทดสอบเข้าสู่ระบบ http://10001.webco.ws/

สร้างและออกแบบเว็ปไซด์หลายภาษาของประเทศไทย

E-Mail ของขวัญ 500MB

บริการระดับมืออาชีพและฮาร์ดแวร์