เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > วีดีโอข่าว > วิดีโอข่าวการกุศล
สัมภาษณ์คุณจำลอง เวชากรในพิธีมอบทุนการศึกษา ของบริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ดจำกัด(มหาชน)
采访欧洲食品有限公司董事长 陈景辉
     
[ระดับที่แนะนำ]
[อัปโหลดเวลา]
2017-12-27 19:14:40
[รายละเอียดภาพ]
欧洲食品(大众)有限公司在邦纳内庙举行赈济善举给本地小学生和大学生发组学金共400人 庆祝和尚和沙弥考巴利通过 42位,为皇家巴里亚亚罗功、前邦纳内皇家修道院院长和所有去世的院长,以及每个建立这座庙的祖先做祈福法会。于佛历二五六〇年十二月二十七日,由陈氏宗亲会理事长为开幕主席,欧洲食品有限公司执行委员会主席,坤松猜•位攃功主持发助学金给学生们,如:给小学生发助学金55人一人2,000铢,大学生25人一人5,000铢,供沙弥巴佑级 150位一人500铢 并且有坤塔门•基拉提楠 主持向考过巴利亚灘的和尚和沙弥发供助学金 42位,会里有松谍琶普他彰大师为祈福给参加的贵宾。

บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ดจำกัด(มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จำนวน 400 ทุน พิธีฉลองเปรียญธรรมพระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้จำนวน 42 รูป และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง และอดีตเจ้าอาวาสวัดทุกๆรูป รวมไปถึงบรรพบุรุษที่สร้างวัดทุกท่าน พิธีได้จัดขึ้นที่วัดบางนาใน ถนนบางนา เขตบางนา ในวันที่ 27 ธันวาคม พศ.2560 โดยมีคุณจำลอง เวชากรเป็นประธานเปิดพิธี คุณสมชาย เวชากร ประธานบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ดจำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน อทิ ชั้นประถมศึกษา55ทุน ทุนละ2,000บาท ชั้นอุดมศึกษา25ทุน ทุนละ5,000บาท ถวายทุนการศึกษาชั้นประโยคศึกษา150รูป รูปละ500บาท และมีคุณธมน จิราธินันต์เป็นเจ้าภาพถวายทุนพระภิกษุ สามเณรที่สอบบาลีได้เปรียญธรรม 42 รูป ภานในงานมีสมเด็จพระพุทธจารย์เป็นประธานสงค์ พร้อมให้ศีลกับผู้ท่าร่วมงานในวันนี้
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
วีดีโอแนะนำ
ฮอตฮิต
ใหม่ล่าสุด