เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > การกุศล
นายกิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่ พร้อมด้วยภรรยา เดินทางไปยังมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย วัดพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ จ.นครปฐม เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นร.ในลพบุรีกว่า 600 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
นายกิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่ พร้อมด้วย
นายอุทิศ ชัยลือกิจ คุณจางเซี่ยะ เหมียวหลาน นายธนาศักดิ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริจาคท่านละหนึ่งแสนบาทให้แก่เทียนฟ้ามูลนิธิ
นายอุทิศ ชัยลือกิจ คุณจางเซี่ยะ เหมียวหลาน นายธนาศัก
นายแสงชัย โสตถีวรกุล และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมนายสุรชัยรองสนช. สมาคมแต้จิ๋วและสมาคมบ้านเกิดจีนเก้าถิ่น พร้อมมอบเงินบรรเทาสาธารณภัยจำนวนห้าล้านบาท
นายแสงชัย โสตถีวรกุล และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมนายสุร
นางรัชนี ศรีศิลป์ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้จำนวนสองแสนบาท และสนับสนุนการศึกษาจำนวนสองแสนบาท
นางรัชนี ศรีศิลป์ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้จ
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ดำเนินงานการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ นายจิ้ง พิพัฒน์เวชและผู้มีจิตกุศลให้การสนับสนุน
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ดำเนินงานการจัดหาทุ
คณะสำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน บริจาค118,500 บาท  พร้อมโจ๊ก1000ถ้วย นายสมชาย เอกวิริยะกิจและบุตรสาว บริจาค 140,000 บาท คุณวิพา เศรษฐีวรรณ บริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คณะสำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน บริจาค118,500 บาท พร้อมโจ๊ก1000
นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล เข้าเยี่ยมคารวะพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมทั้งมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย พื้นที่ภาคใต้
นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล เข้าเยี่ยมคารวะพล.ต.อ.อดุลย์ แส
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ พร้อมด้วยครอบครัว ได้เดินทางไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ พร้อมด้วยครอบครัว ได้เดินทางไป
นางชู ชิ่งหลิง ภริยาเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เดินทางไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินบริจาคหนึ่งแสนบาท นายวิเชียร เตชะไพบูลย์และคณะกรรมการให้การต้อนรับ
นางชู ชิ่งหลิง ภริยาเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมฉก. และคณะเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ นายสมัย กวักเพฑูรย์ นายบุญเกียรติ เบญจเลิศ ให้การต้อนรับ
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมฉก. และคณะเข้าเยี่
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เข้าเยี่ยมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมทั้งบริจาคเงินห้าแสนบาท ให้กับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เข้าเยี่ยมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ
นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 นายจิ้ง และ นายปรีชา ประเสริฐถาวร บริจาค1.2ล้านบาท
นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเค
สโมสรโรตารี กรุงเทพไชน่าทาวน์และกลุ่มไท้เก็ก สวนหลวงร.9 เดินทางเข้าเยี่ยมมูลนิธิธารนุเคราะห์ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ
สโมสรโรตารี กรุงเทพไชน่าทาวน์และกลุ่มไท้เก็ก สวนหลว
คุณหลินซู่ชิง บริจาค 1.5 ล้านบาท คุณพิชัยบริจาคเพิ่ม 7 แสนบาท รวมเป็น 1 ล้านบาท คุณไช่ หว่านหยู บริจาค 3 แสนบาท คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล บริจาค 2 แสนบาท คุณหยาง หยงเฝิง บริจาค 5 หมื่นบาท
คุณหลินซู่ชิง บริจาค 1.5 ล้านบาท คุณพิชัยบริจาคเพิ่ม 7
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นำคณะสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ซี ประเทศไทย เดินทางไปมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนฟอกไตโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นจำนวน355,000 บาท
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นำคณะสโมสรไลออนส์สากลภาค 310
สมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ทั้งสิ้นหกแสนกว่าบาท คุณเจิ้ง อีหลี เป็นประธาน นายหนิง ฟู่ขุย ทูตจีนพร้อมด้วยภริยา และที่ปรึกษาสถานทูต คุณหยางหย่างเข้าร่วมงาน
สมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน มอบทุนการศึกษาประ
คณะกรรมการสมาคมฮงสุนแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง นายอนันต์ ประสพรัตน์บริจาคหนึ่งแสนบาท
คณะกรรมการสมาคมฮงสุนแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมมูลนิธิ
นายจิตติ อัคคพงษ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นชาวซัวเถาเกียรติยศ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นจำนวน 8 แสนบาท และตั้งแต่เดือนสิงหาคมบริจาค 2 แสนบาท รวมยอดบริจาคทั้งหมด 1 ล้านบาท
นายจิตติ อัคคพงษ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นชาวซัวเถา
คุณสวี่ ชูยิง ภรรยาคุณไช่ หลี่เลี่ยง บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคไตยากไร้จำนวน 1 แสนบาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 2 แสนบาท
คุณสวี่ ชูยิง ภรรยาคุณไช่ หลี่เลี่ยง บริจาคเงินให้แก
คุณสวี่วัย 92 ปี บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเทียนฟ้าเป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท
คุณสวี่วัย 92 ปี บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเทียนฟ้าเป็น
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบริการตรวจรักษา จ่ายยา และถอนฟันให้แก่ประชาชนในพื้นที่
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลค่ามากกว่า 9แสนบาท นายจิ้ง พิพัฒน์เวช และ พล.อ.ณรงค์ ตัวแทนพล.อ.ธงชัยจัดพิธีรับมอบบริจาค
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเครื่องมือแพทย์
มูลนิธิรักษ์ประชาคลินิก เปิดรักษาฟรีให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 1 แสนบาท
มูลนิธิรักษ์ประชาคลินิก เปิดรักษาฟรีให้แก่ผู้ป่วยย
นายไพสิฐ กนกกันฑพงษ์เดินทางเยี่ยมมูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน 2 แสนบาท นายประพันธ์ โลหวิบูลย์กิจ ประธานฯเรียนเชิญนายพิสิฐ รับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
นายไพสิฐ กนกกันฑพงษ์เดินทางเยี่ยมมูลนิธิศรัทธาสงเค
นายยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล และภรรยา พร้อมด้วยบุตรสาวมอบเงินบริจาคให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย
นายยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล และภรรยา พร้อมด้วยบุตรสา
นายสินชัย งามวงศ์มาศบริจาค 2 แสนบาท นายกวี หัสดินไพศาล นายเหว่ย ปิงจือ บริจาคท่านละ 1 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายสินชัย งามวงศ์มาศบริจาค 2 แสนบาท นายกวี หัสดินไพศา
ดร.กิตติ และภรรยา เดินทางไปยังวัดวรนายกรังสรรค์เพื่อทำบุญ โดยมอบทุนการศึกษา ข้าวสารอาหาร อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน 150 ราย จาก 16 โรงเรียนที่ร่วมสอบนักธรรม
ดร.กิตติ และภรรยา เดินทางไปยังวัดวรนายกรังสรรค์เพื่
นายประกอบ ตั้งงามจิตต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดอายุ 82 ปี เดินทางมายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมทั้งบริจาคสมทบทุนจำนวน 3 แสนบาท
นายประกอบ ตั้งงามจิตต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดอา
คุณจรัณย์ วัลลภศิริ คุณชาลี แซ่ลิ้ม และคุณไช่ ยู่เฟิ่งบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ท่านละจำนวน 1 แสนบาท
คุณจรัณย์ วัลลภศิริ คุณชาลี แซ่ลิ้ม และคุณไช่ ยู่เฟิ
นายยรรยง ปฐมศักดิ์ เดินทางมาบริจาคเงิน 1 แสนบาทเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน  นายวัฒนเดช จินศิริวานิชย์ นายปริญญา อริยะสถิตย์มั่น นายปรีดา นววัฒนทรัพย์ บริจาคท่านละ 1 แสนบาท
นายยรรยง ปฐมศักดิ์ เดินทางมาบริจาคเงิน 1 แสนบาทเนื่อ
นายวิชาญ คุปต์ธนโรจน์ นำคณะมูลนิธิสว่างวัฒนธรรม (เม่งซิ่ว) เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เพื่อจัดกิจกรรมการกุศล
นายวิชาญ คุปต์ธนโรจน์ นำคณะมูลนิธิสว่างวัฒนธรรม (เม่
งานเฉลิมฉลอง 100 ปี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีและผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น
งานเฉลิมฉลอง 100 ปี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นายมนัส ประ
นายเฉินเสียง และบุตรหลานเดินทางมายังเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อบริจาคเงินจำนวน 3 แสนบาท นายชวลิต นายยรรยง และนายสิทธิ์เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ นายหยาง เจิ้น เจิ้นเหลียง และคุณสวี่ บริจาคท่านละ 1 แสนบาท
นายเฉินเสียง และบุตรหลานเดินทางมายังเทียนฟ้ามูลนิธ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดประเพณีทิ้งกระจาด นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดประเพณีทิ้งกระจาด นิมนต
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี คุณผุสดี ตามไท รองผู้ว่ากทม.เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ และร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้กว่า 2 หมื่นชุด รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี ค
มูลนิธิเฮียงซิ้งเสียงตึ้ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนซิ่งกง จ.สระบุรี นายมงคล ตรีศิริพิศาล กล่าวสุนทรพจน์และร่วมกับคณะกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 150 ราย รวมจำนวนเงิน 1.5 แสนบาท
มูลนิธิเฮียงซิ้งเสียงตึ้ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โ
นายสงวน ตติยกวี พร้อมด้วยภรรยา เดินทางมาเทียนฟ้าเพื่อบริจาคเงินจำนวน 3 แสนบาท คุณหม่า ฉานเยี่ยนและบุตรชาย บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 1 แสนบาท
นายสงวน ตติยกวี พร้อมด้วยภรรยา เดินทางมาเทียนฟ้าเพื
 นายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ พร้อมด้วยบุตรหลาน  เดินทางมายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน 5 หมื่นบาท
นายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ พร้อมด้วยบุตรหลาน เดินท
นายพ่าน ต้าเฉียน ระดมทุนจำนวน 1,804,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับแผนกจักษุวิทยาของโรงพยาบาลเทียนฟ้า นายชวลิต เป็นผู้รับมอบ และถ่ายภาพร่วมกับนายแพทย์ศักดิ์ชัย ใช้จิกจา ผอ.มูลนิธิ้ทียนฟ้าเป็นที่ระลึก
นายพ่าน ต้าเฉียน ระดมทุนจำนวน 1,804,000 บาท เพื่อซื้ออุปก
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้รับความช่วยเหลือมากมายจากผู้มีจิตศรัทธาอาทิ นายจิตติ อัคคพงษ์กุล บริจาคเงิน 2 แสนบาท นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ และคุณล่าย กุ้ยฮวาบริจาคท่านละ 1 แสนบาท
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้รับความช่วยเหลือมากมายจ
ฮอตฮิต
  1. สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยจัดงานสักการบูชาเทพพระเจ้ากวนอู
  2. โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินิมนต์พระเพื่อมาสวดมนต์ขอพรในวันสักการะเจ้าแม่กวนอิม
  3. สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน และชมรมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อ
  4. นายไกรสร จันศิริ จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 67 ผู้เข้าร่วมได้เลือกตั้งอ
  5. เย็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554 รองประธานาธิบดีจีนนายสีจิ้นผิง เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ชาวไทยเชื่อสายจีนจัด