เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > สหพันธ์สตรี
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานว
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ปี 2559
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ใ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน จัดงานวันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน จัดงานวันแม่ เนื่องในโอกาสว
คุณสุปราณี ฉัตรมงคลชัย รับตำแหน่งนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์สมัยที่ 30 ที่ปรึกษา ถงเฉียง และดร.จรรย์สมร วัธนเวคินร่วมกล่าวอวยพร
คุณสุปราณี ฉัตรมงคลชัย รับตำแหน่งนายกสมาคมสตรีสัมพั
คุณสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี จัดการประชุมฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2 กำหนดการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในวันแม่ที่จะถึงนี้
คุณสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี จัดการประชุมฝ่ายสตรีหอการค
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 คุณสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดีเป็นประธานจัดงาน โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี เดินทางมาให้คำชี้แนะ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนจัดการประชุมคณะกรรมการครั้ง
พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 25 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดีเป็นประธานจัดงาน นางชู ชิ่งหลิงภริยาเอกอัครราชทูตจีน ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน กล่าว
พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน
สมาคมสตรีฮ่องกงแห่งประเทศไทย จัดงานการกุศล คุณพ่าน เซ่าหย่ง ประธานสมาคม กล่าวขอบคุณ ภริยาท่านเอกอัครราชทูตจีน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
สมาคมสตรีฮ่องกงแห่งประเทศไทย จัดงานการกุศล คุณพ่าน
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น นางพวงเพชร อภิธนาคุณ ประธานฝ่ายสตรีฯ กล่าวขอบคุณที่ทุกคนให้การสนับสนุน
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือสัง
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะสตรีหอการค้าไทย-จีน ร่วมบันทึกเทปกล่าวบทอาเศียรวาท ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์(เอ็นบีที)
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระ
คณะสตรีสมาคมฮงสุนเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อทำการกุศล
คณะสตรีสมาคมฮงสุนเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อทำก
สมาพันธ์ผู้ประกอบการสตรีอาเซียนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ
สมาพันธ์ผู้ประกอบการสตรีอาเซียนได้จัดขึ้นอย่างเป็น
องค์กรสหประชาชาติร่วมกับสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสตรีเอเชีย
องค์กรสหประชาชาติร่วมกับสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยจัดก
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา สมาคมสตรีร่วมบันทึกแทปถวายพระพรในหลวง
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเ
กรรมการสุภาพสตรีสมาคมฮักกาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์
กรรมการสุภาพสตรีสมาคมฮักกาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ย
สมาคมหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 24 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสตรี ครั้งที่2/2557
สมาคมหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 24 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายส
สมาคมสตรีสัมพันธ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 27 มอบให้สมัยที่ 28
สมาคมสตรีสัมพันธ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พิ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ประธานฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ประธานฝ
สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวเปิดการส
สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สต
คุณนวลศรี ภัทรธรรมมาศ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์นำคณะเดินทางเยือนหาดใหญ่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดกัน เชื่อมสัมพันธไมตรี และร่วมมือกันสร้างสันติสุข
คุณนวลศรี ภัทรธรรมมาศ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์นำคณะเดิ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย – จีน เผยแพร่โครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ผู้นำนำรถเข็นคนพิการมอบให้ผู้สูงอายุ 85 ท่าน  นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคุณสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธานกรรมการ เป็นประธานตัดริบบิ้นในพิธี
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย – จีน เผยแพร่โครงการดีๆเพื่อช่ว
สภาสตรีแห่งชาติจัดงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลอย่างยิ่งใหญ่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แนะนำแนวทางผลักดันการพัฒนาบทบาทและสถานภาพของสตรีผู้ใช้แรงงาน  นางสาวมาลินี อินฉัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรี และคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
สภาสตรีแห่งชาติจัดงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลอย่างยิ่ง
คณะสตรีหอการค้าไทย-จีนฉลอง “วันสตรีสากล” บทบาทสตรีกับการเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติจากนางพวงเพชร อภิธนาคุณ คุณอู๋ฮุ่ยชิง และนายยง สุขสุดประเสริฐ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
คณะสตรีหอการค้าไทย-จีนฉลอง “วันสตรีสากล” บทบาทสตรีก
สมาคมสตรีสัมพันธ์จัดกิจกรรมการกุศล คุณนวลศรี ภัทรธรรมมาศ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ ได้นำคณะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
สมาคมสตรีสัมพันธ์จัดกิจกรรมการกุศล คุณนวลศรี ภัทรธ
สภาสตรีแห่งชาติได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธาน งานการกุศล“เพชรน้ำหนึ่ง”ครั้งที่ 3
สภาสตรีแห่งชาติได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ประธานฝ่ายสตรีนำคณะมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนกว่าพันคน  โดยมี ดร.อมร อภิธนาคุณ นางตวงรัตน์ ศิริยงค์  นางสุวรรณี คุปต์ธนโรจน์  นางอรัญญา ลอลือเลิศ ฯลฯ ร่วมใน
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายสตรีหอการค้า ไทย-จีนจัดการประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการฝ่ายสตรีสมัยที่ 23 โดยที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นางพวงเพชร อภิธนาคุณ ดำรงตำแหน่งประธานต่ออีก 1 สมัย
ฝ่ายสตรีหอการค้า ไทย-จีนจัดการประชุมเลือกตั้งประธาน
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยร่วมกับสภากาชาติไทยและเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของ คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่
ฮอตฮิต
 1. สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยจัดงานสักการบูชาเทพพระเจ้ากวนอู
 2. โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินิมนต์พระเพื่อมาสวดมนต์ขอพรในวันสักการะเจ้าแม่กวนอิม
 3. สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน และชมรมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อ
 4. นายไกรสร จันศิริ จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 67 ผู้เข้าร่วมได้เลือกตั้งอ
 5. เย็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554 รองประธานาธิบดีจีนนายสีจิ้นผิง เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ชาวไทยเชื่อสายจีนจัด