เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
คณะมหาวิทยาลัยฉวนโจวนำโดย Mr.Zhu Shize เลขานุการมหาวิทยาลัยฯเข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Cai Xiaoxing ประธานกรรมการและมีคณะกรรมการให้การต้อนรับ
คณะมหาวิทยาลัยฉวนโจวนำโดย
中国国际贸促会驻泰代表处访工商总会 郑芷荪主席偕诸高管与李丰首席代表一行亲切会谈交流加强两会友好关系
中国国际贸促会驻泰代表处访工商总会 郑芷荪主席偕诸
หอการค้าไทย-จีน จับมือสำนักข่าวซินหัวเปิดสัมมนาเตรียมสินค้าไทยบุกตลาดจีนด้วยอีคอมเมิร์ซ
หอการค้าไทย-จีน จับมือสำนั
ประธานหอการค้าไทย-จีน ร่วมงานครบรอบ 105 ปี วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย 4 กรมทหารเรือ
ประธานหอการค้าไทย-จีน ร่วม
 สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน


 

จีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาประเทศไทยมีจำนวมมาก ปรับตัวเข้ากับสังคมไทยและกระแสแห่งยุคสมัย ชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหลายเห็นพร้อมต้องการที่จะสร้างก่อตั้งองค์กรทางเศรษฐกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้กลุ่มคนจีนมีพลังขึ้นมา ข้อเสนอดังกล่าวได้รับตอบรับจากบรรดาชางจีนโพ้นทะเลอย่างกว้างขวาง สมาพันธ์หอการค้าไทยจีนก็ประกฏขึ้นมาธรรมกระแสทางประวัติศาสรต์และยุคสมัย
นายกสมาคม : ดร.สุธี มีนชัยนันท์
ที่อยู่ : 889อาคารไทย ซี ซี ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
TEL:0-2675-8574-84  FAX:0-2212-3916  
 สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
 
สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนเป็นองค์กรของชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 วัตถุประสงค์ช่วงแรกๆคือ ส่งเสริมการค้ากับซัวเท๋า เพราะฉะนั้นสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนไม่เพียงเป็นองค์กรชาวจีนที่ก่อตั้งยาวนาน ยังเป็นองค์กรที่บุกเบิกการค้าไทยจีน  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การเดินทางทางทะเลได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การค้าแบบสมาชิกพัฒนาไปถึงฮ่องกง สิงคโปร์...
นายกสมาคม :นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
ที่อยู่:เลขที่ 1249/143 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
TEL:0-2267-7662-4, 0-2267-7670  FAX: 0-2267-7671  
 รอท่านเข้าร่วม
รอท่านเข้าร่วม
 Chinese-Thai Enterprises Association
วัตถุประสงค์ของChinese-Thai Enterprises Association:ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทจีนที่ลงทุนในประเทศไทย บริการด้านต่างๆให้กับริษัทที่เป็นสมาชิก ส่งเสริมการประสานงาน และความเข้าใจระหว่างบริษัทไทยจีน ขยายความร่วมมือกับริษัทไทย
นายกสมาคม :หมายเว่ยตง
ที่อยู่:9 Soi Phiphat, Silom Rd., Silom, Bangrak,Bangkok 10500 Thailand  FAX:+66-2-266-9751  Email:ctea22@sina.com   
 สมาคมผู้ประกอบการค้าแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:นายเกียรติ
เตชะอุบล เบอร์
โทร:0-2279-7915 0-81-9395118แฟกซ์:0-2279-7914
ที่อยู่:1379/21 – 23 ถนนพหลโยธิน สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 
 สมาคมค้าข้าวไทย

นายกสมาคม:นายสุพจน์
วงศ์จิรัฐิติกาล
เบอร์โทร:0-2234-9187
แฟกซ์:0-2237-3184
ที่อยู่:89 ซอยโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 
 สมาคมโลหะไทย

นายกสมาคม:นายอภิสิทธิ์
โลหะนาคะกุล
เบอร์โทร:0-2676-1947-8
แฟกซ์:0-2286-8590
ที่อยู่:นายจรรยงค์ ไพศาลศรีศีลป์ 132/37 - 39 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนทนุรัตน์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 
 สมาคมเพชรพลอยเงินทอง


นายกสมาคม:นายเกียรติ เตชะพงษ์ธาดา
เบอร์โทร:0-2221 4465
แฟกซ์:0-2222-2727
ที่อยู่:42/1 ซอยภานุมาศ ถนนเจริญกรุง เขป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

 
 泰國火鋸公會

นายกสมาคม:นายสันติ
วยากรณ์วิจิตร
เบอร์โทร:0-2221 4465
แฟกซ์:0-2222-2727
ที่อยู่:101/1 ถนนอำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
 สมาคมค้าทองคำ

นายกสมาคม:นายจิดติ
ตั้งสิทธิ์ภักดี
เบอร์โทร:0-2221 4465
แฟกซ์:0-2222-2727
ที่อยู่:นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี 9/1 อาคารสินบัวหลวง 2 ชั้น 5 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
 
 泰國木材出入口公會


นายกสมาคม:นายสุรศักดิ์    
 เอี่ยมดีงามเลิศ
เบอร์โทร:0-2629-5054-5
แฟกซ์:0-2629-1077
ที่อยู่:139/3 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 
 สมาคมพ่อค้ายาจีนกรุงเทพฯ

นายกสมาคม:นายสุกิจ แซ่เอ็ง
เบอร์โทร:0-2291-1794
แฟกซ์:0-2291-7382
ที่อยู่:84/63 - 64 ถนนเจริญกรุง 80 (ซอยวัดลาดบัวขาว) เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
 泰國塑料廠商公會


นายกสมาคม:นายสมศ์กดิ์
                        ตรีเทพวิจิตร
เบอร์โทร:081-890-8934
แฟกซ์:0-2437-2850
ที่อยู่:127/2 ถนนพญาไม้แขวงสมเด็จ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 
 泰國皮業公會

นายกสมาคม:นายธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
เบอร์โทร:0-2703-9012
แฟกซ์:0-2388-0632-3
ที่อยู่: 226 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 52 เขตประกอบการ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 
 สมาคมพาณิชย์ฮากกา(ประเทศไทย)

นายกสมาคม:นายประวิทย์
อนุวัตรอุดม
เบอร์โทร:081-8062894
แฟกซ์:0-2291-7454
ที่อยู่:84/65 - 66 ซอย 80 (วัดลาดบัวขาว) ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 
 สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

นายกสมาคม:นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ
เบอร์โทร:0-2803-7570-1
แฟกซ์:0-2803-7572
ที่อยู่:8/9 -10 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 
 泰國木業公會

นายกสมาคม:นายจิรวัฒน์
ตั้งกิจงามมวงศ์
เบอร์โทร:0-2330-8352
แฟกซ์:0-2330-8353
ที่อยู่:13/47 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
 
 สมาคมช่างตัดเสื้อไทย

นายกสมาคม:นายภูมินร์
หอมศิลป์กุล
เบอร์โทร:0-2245-6667
แฟกซ์:0-2640-0604
ที่อยู่:107/17 - 18 ถนนรางน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด

นายกสมาคม:นายสุรศักดิ์
ศิริพจนากุล
เบอร์โทร:0-2226-2996
แฟกซ์:0-2226-2997
ที่อยู่:3/7 - 3/8 ครอกไมตรี ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
 
 สมาคมการค้าไทยไหหลำ

นายกสมาคม:นายพงษ์ศักดิ์
พิชิตนภากุล
เบอร์โทร:0-2285-2693-4
แฟกซ์:0-2285-2693
ที่อยู่:216/38 อาคารแอล.พี.เอ็น ชั้น 11 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
 
 泰國文具辦公儀器公會

นายกสมาคม:นายเพิ่มพงษ์
วิสุทธิ์อัมพร
เบอร์โทร:02-4454883-7
แฟกซ์:0-2682-7365
ที่อยู่:อาคาร เอส วี ตึกทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ห้องที่ 898/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 
 สมาคมสำนักงานบัญชีและกฏหมาย

นายกสมาคม:นายอนันต์
อัครพุทธิพร
เบอร์โทร:081-4060402
แฟกซ์:0-2720-5308
ที่อยู่:56/84 - 85 หมู่ 1 อาคารทีโอการ์เด้น ชั้น 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
 
 泰國工業院家俬公會

นายกสมาคม:
เบอร์โทร:023451269
แฟกซ์:023451268
ที่อยู่:นายวงกต ตั้งสืบกุล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาฯ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
 สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน


นายกสมาคม:นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ
เบอร์โทร:02235-6135-9
แฟกซ์:022372381
ที่อยู่:นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 808-811 ชั้นที่ 31 A อาคาร ไอ ที เอฟ ทาวเวอร์ สีลมพาเลส ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 
 泰國土產同業公會

นายกสมาคม:นายสุพจน์
วงศ์จิรัฐิติกาล
เบอร์โทร:022222325
แฟกซ์:022236449
ที่อยู่:นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล 377-379 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 
 泰國中醫總會

นายกสมาคม:นายมานพ
เลิศสุทธิรักษ์
เบอร์โทร:022941994
แฟกซ์:022492658
ที่อยู่:33/19-21 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 นายบุญยงค์ ธีระวรวงศ์
 
 สมาคมท่งฮี

นายกสมาคม:นายบุญ
อัศวขจรสกุล
เบอร์โทร:022211237
แฟกซ์:026233185
ที่อยู่:311 ชั้น 3 โรงภาพยนต์คาเธ่ย์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 
 หอการค้าฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:นายชัย แซ่ตัน เบอร์โทร:026119788
แฟกซ์:026119787
ที่อยู่:57 รองเมืองซอย 5 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
 泰國橡膠公會

นายกสมาคม:ดร.หลักชัย กิตติพล เบอร์โทร:074429311-2
แฟกซ์:074-429312
ที่อยู่:45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 หาดใหญ่ สงขลา 90110
 
 ชมรมนักธุรกิจไทย-จีน


นายกสมาคม:นายมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล
เบอร์โทร:02-2674797-99
แฟกซ์:02-2674800
ที่อยู่:1249/92 ชั้น 9 เอ อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 
 สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์หางประเทศไทย


นายกสมาคม:นายเพรียว ปุษยไพบูลย์
เบอร์โทร:02-2547261
แฟกซ์:02-2543493
ที่อยู่:
 
  สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทยจีน


นายกสมาคม:นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์
เบอร์โทร:02-6352625
แฟกซ์:02-6352625
ที่อยู่:491/41 F Silom Plaza Silom
Road Bangrak Bangkok  10100

 
 泰国中国商会


นายกสมาคม :蘇錦選
TEL:02-2156855-9 
 FAX: 02-2166399  
ที่อยู่:138/1 อาคารพันธุ์ศักดิ์ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ

 
 หอการค้าเสฉวนและฉงชิ่งแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:谢晖
เบอร์โทร:02-6428092
แฟกซ์:02-6428093
ที่อยู่:731 PM.TOWER Bldg.,15th FL.,Asoke-Dindaeng Rd,Dindaeng Bangkok 10400 Thailand
 
  สมาคมนักธุรกิจกลาง-เล็กไทยจีน


นายกสมาคม :นายณัฐ ธนลาภพานิช
TEL:(662)3167773-4
FAX:(662)7527622   
ที่อยู่:泰国曼谷巴域县禄迈71巷23/1号

 
 泰国中医药联合总会


นายกสมาคม :นายสุกิจ แซ่เอ็ง
TEL:0-2291-1794
FAX: 022917382
ที่อยู่:184/63-64 CharoenKrung 80 Rd., Bangkorlaem Bangkok 10120

 
 泰中经贸促进会

นายกสมาคม:頌猜.巴哇啦汶雅琯
เบอร์โทร:02-9068847
แฟกซ์:02-9068848
ที่อยู่:199/21.K.C..Natural ville Romkao 11 Rd.Sansab Minvure Bangkok 10510
 
สมาคมการค้า สมาคม สมาคมมิตภาพ สมาคมนับธุรกิจชาวไต้หวัน สมาคมอื่นๆ