เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
   ชุมนุมถิ่นเดียวกัน
    สมาคมถิ่นเดียวกันเป็นการรวมกลุ่มของชาวจีนโพ้นทะเลที่มีประวัติอันยาวนาน การก่อตั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนในด้านการกุศลและส่งเสริมการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ วัฒนธรรม การเรียนการสอน การรักษา ศาสนาและด้านอื่นๆของทั้งไทยและจีน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ เมื่อหวนระลึกถึงสมาคมถิ่นต่างๆของชาวจีนโพ้นทะเลแล้ว จะเห็นได้ว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ไม่เพียงแค่นั้นยังทำให้หวนนึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมาใช้ชีวิตในประเทศไทย เริ่มทำธุรกิจด้วยความยากลำบาก แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตอย่างไม่ท้อทอย โดยเฉพาะในด้านการกุศล ชุมนุมคนท้องถิ่นเดียวกันต่างก็มีความรักและเคารพถิ่นบ้านเกิด จึงทำให้เกิดการช่วยเหลือ ปรึกษาหารือเพื่อช่วยคลายปัญหาให้กับท้องถิ่น พัฒนาด้านสวัสดิการและยังช่วยเหลือในด้านการขจัดความยากจน การศึกษา การรักษาสุขภาพ บำเหน็จบำนาญและด้านอื่นๆ อีกมากมายอย่างเอื้ออาทร วันนี้ชาวจีนโพ้นทะเลไม่เพียงแต่จะให้บริการคนจีนในไทยอย่าง แต่ได้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคนจีนทั่วโลก ในการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนการพัฒนาค่อยๆลงช่องว่างขององค์กรระหว่างประเทศสมัยใหม่เพื่อที่จะสืบทอดและส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนที่มีอายุกว่าห้าพันปี เป็นการพัฒนาความสามัคคีของมนุษย์ทั่วโลก
  泰國九屬會館

สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:ดร.ไกลสร จันศิริ
เบอร์โทร:662-2112803
แฟกซ์:662-2124482
ที่อยู่:No.1, Chan Road, Soi Yenchit 12,Sathorn,Bangkok 1012O, Thailand
 
สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:ปกรณ์ เฐพชาตรี
เบอร์โทร:02-22644734
แฟกซ์:02-2247901
ที่อยู่:No.26 Phadsai Road, Samphantawong, Bangkok 10100, Thailand
 

สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:นายชาญ บูลกุล 

เบอร์โทร:02-2211198
แฟกซ์:02-2211629
ที่อยู่:511ถนนเจริญกรุง ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

 
 
สมาคมเจียงเจ๋อแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:นายเฉียนเซียงหลิน
เบอร์โทร:02-236-4558
แฟกซ์:02-730-5884
ที่อยู่:泰京曼谷四丕耶花沙尼巷73号
 
 
สมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:เจ้าจื้อหยวน
เบอร์โทร:02-2519051
แฟกซ์:02-2510226
ที่อยู่:11/22 Sukhumvit Soil Bangkok 10110
 
 
สมาคมใต้หวังแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:ม๋าซื่นเต๋อ
เบอร์โทร:02-7091145-5
แฟกซ์:
ที่อยู่:299 Soi Sianlotaitiangong, Km.33 Sukhumvit Rd. Bangpoo Mai,Samutprakarn 10280
 
 

สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:
เบอร์โทร:
แฟกซ์:
ที่อยู่:324 Surawong Rd. Sipraya, Bangrak Bangkok 10500

 
 

สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:นายสัก กอแสงเรือง น.บ.ท

เบอร์โทร:02-2143688
แฟกซ์:
ที่อยู่:57 Soi 5, Rongmuang Road.Rongmuang, Patumwan BKK 10330

 
 
สมาคมครองศรี
นายกสมาคม:ธรรมสาร ฟุ้งไพศาลพงษ์
เบอร์โทร:02-6913303-5
แฟกซ์:02-6913303
ที่อยู่:518/1 Pracharatbumpen Rd.Samsennok,
Huay Kwang BKK.10310
 
สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม:เซี่ยฮุย
เบอร์โทร:02-6428092
แฟกซ์:02-6428093
ที่อยู่:731 PM.TOWER Bldg.,15th FL.,Asoke-Dindaeng Rd,Dindaeng Bangkok 10400 Thailand
 
รอท่านเข้าร่วม
 
นายกสมาคม:

เบอร์โทร: 
แฟกซ์:
ที่อยู่: 

 
รอท่านเข้าร่วม!
 
นายกสมาคม:
เบอร์โทร: 
แฟกซ์:
ที่อยู่: 
 
  สมาคมถิ่นเดียวกัน
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่:
สมาคมถิ่นเดียวกัน
ที่อยู่: