เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
   สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
    สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าในช่วงลักษณะการปฏิรูปที่ไม่การสิ้นสุด แซ่ของชาวจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมชื่อแซ่ของชาวจีนมีมากมายหลายหลาก โดยยึดถือจากข้อมูลหลักฐานใน อดีตถึงปัจจุบันในประเทศจีนได้ปรากฏชื่อแซ่มากกว่า 22000แซ่ โดยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6000ปี อ้างอิงจากข้อมูลต่างๆของแต่ละตระกูล "พจนานุกรมชื่อแซ่ภาษาจีน" ได้รวบรวมแซ่ไว้ทั้งหมด 4129 แซ่ ในนี้มี 2288 ที่เป็นแซ่พยางด์เดียว แซ่ 2 พยางค์มี 1689 แซ่ แซ่ 3 พยางค์มี 143 แซ่ และยังมีแซ่ที่มี 4 พยางค์และ 5 พยางค์ เป็นต้น จุดกำเนิดของแซ่นั้นเริ่มในช่วงที่ระบบสังคมแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยกระบวนการวิวัฒนาการนั้นก็มีระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีความสอดคล้องกับการบูชาบรรพบุรุษ จากชื่อประเทศ ที่อยู่ ตำแหน่ง ฉายานาม ทักษะความสามารถของบรรพบุรุษ หรือแซ่ที่ได้รับพระราชประทานของบรรพบุรุษ ทั้งหมดนี้มีประวัติความเป็นมา อีกทั้งบางส่วนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ แซ่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของชาวจีน และยังเป็นสิ่งที่รวมชาวจีนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน        มากกว่านี้......>>
 มูลนิธิตระกูลล้อ
ตราประจำ
นายอภิสิทธิ์
โลหะนาคะกุล
ที่อยู่มูลนิธิ

    มูลนิธิตระกูลล้อ เมื่อ40กว่าปีก่อนก็มีองค์กรเฉพาะของตัวเองแล้ว เริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆและประสานงานกับสมาคมตระกูลแซ่อื่นๆด้วย ช่วงแรกๆในการก่อตั้งมูลนิธิ คณะผู้ก่อตั้งสนับสนุนทั้งเงินทุน ทรัพยกร วางแผน ประสานงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนแซ่ล้ออย่างกว้างขวาง จึงเป็นพื้นฐานในการสำเร็จของการก่อตั้งและพัฒนามูลนิธิอย่างราบรื่น......มากกว่านี้>>
   มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย

    คนในตระกูลหลิวสามารถสถาปนาราชวงศ์ของตนไว้ในประวัติศาสตร์จีนมากกว่าแซ่อื่นๆ แซ่หลิวไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกในวงศ์ตระกูลเท่านั้น แต่เป็นความภูมิใจในภาครวมของคนจีนทุกแซ่ตระกูล เพราะคนแซ่หลิว เป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นที่ทำให้คนจีนถึงกับเรียกตัวเองว่า "คนฮั่น" หรือคนเผ่าฮั่นมาถึงกระทั่งปัจจุบัน
     นายจิ้ง พิพัฒน์เวช บรรพบุรุษเดิมเป็นคนมณฑลกวางโจว อำเภอพู่หนิง เกิดเมื่อปีคริสตศักราช 1948 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บิดาคือนายหย่าตุน หลิว
ขึ้น>>
 สมาคมตระกูลเต็ง


นายกสมาคม:นายยาย ดิง

เบอร์:02-2113071
แฟกซ์:02-6748347
ที่อยู่:3699/1 ซ.ตระกูลโต๋ว 15 ถ.ซอยวัดไผ่เงิน 18 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120

 
 มูลนิธิหกตระกูลสงเคราะห์ไทย


นายกสมาคม:

นายบุญชัย นลินทรางกูร
เบอร์:02-2911802
แฟกซ์:02-2920017
ที่อยู่:84/21-22 ซ.วัดลาดบัวขาว ถ.เจริญกรุง 80 บางคอแหลม ยานนาวา กทม.10120

 

 สมาคมปลื้มสัมพันธ์


นายกสมาคม:นายเพียว ปุษยไพบูลย์
เบอร์:02-2863536
แฟกซ์:02-6760847
ที่อยู่:291-293 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กทม.10120

 

 

 สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:นายณรงค์ โชคชัยณรงค์

เบอร์:02-6821070
แฟกซ์:02-2940993
ที่อยู่:564/1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.44 เขตยานนาวา กทม.10120

 

 
 สมาคมสกูลคูสงเคราะห์


นายกสมาคม:นายอนันตชัย  

 คุณานันทกุล
เบอร์:02-3919732
แฟกซ์:02-7124153
ที่อยู่:3799 สี่แยกกล้วยน้ำไท ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

 
 สมาคมเสถียรสัมพันธ์


นายกสมาคม:นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน
เบอร์:02-4630077
แฟกซ์:02-2252740
ที่อยู่:9 ถ.บำรุงเมือง ข้างกระทรวงมหาดไทย

 

 

 มูลนิธิจุตระกูล


นายกสมาคม:นายชวลิต กาญจชัยภูมิ
เบอร์:02-2144164
แฟกซ์:
ที่อยู่:849/4-5 จุฬาซอย 4 ข้างซ้ายสนามก๊ฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330

 
 สมาคมเอื้อสัมพันธ์


นายกสมาคม:นายพรชัย อยู่วิมลชัย
เบอร์:02-2111894
แฟกซ์:02-2124497
ที่อยู่:37/3 ซ.เย็นจิตต์ ถ.จันทน์ เขตสาทร กทม.10120

 

 
 สมาคมตระกูลเตียว สำนักงานชั่วคราว


นายกสมาคม:นายแก้ว แก้วฤทธิเดช
เบอร์:02-6227799
แฟกซ์:02-2256447
ที่อยู่:384 ถ.มหาจักร เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

 

 
 สมาคมตระกูลโง้วแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:ดร.สุธี มีนชัยนันท์
เบอร์:02-45402045
แฟกซ์:02-4540206
ที่อยู่:13/10 ถนนกัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน จอมทอง กทม.10150

 

 
 สมาคมตระกูลโต๋ว


นายกสมาคม:นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน
เบอร์:02-2112302
แฟกซ์:02-6748867
ที่อยู่:740 ถ.วัดไผ่เงิน ตรอกจันทน์ เขตยานนาวา กทม.10120

 

 
 สมาคมเสรีสัมพันธ์แห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายประพันธ์ โลหวิบูลย์กิจ
เบอร์:02-2140144
แฟกซ์:02-2168288
ที่อยู่:342/90-92 จุฬาซอย 24 ถ.เจริญเมือง ตัดใหม่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

 

 มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์
นายกสมาคม:นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
เบอร์:0280986023
แฟกซ์:028098604
ที่อยู่:2/1 หมู่ 8 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
 
 มูลนิธิสีมาสงเคราะห์


นายกสมาคม:沈木盛
เบอร์:02-4654606
แฟกซ์:02-4727561
ที่อยู่:656  ถ.พระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600

 

 

 
 สมาคมตระกูลหรู
นายกสมาคม:นายวรวิทย์ วีรบวร
เบอร์:02-6281700
แฟกซ์:02-6282130
ที่อยู่:488 ชั้น 6 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100

 
 สมาคมบูสกูล


นายกสมาคม:นายสุกิจ อัมพรสุขสกุล
เบอร์:02-4158137
แฟกซ์:02-4158138
ที่อยู่:65/670-671 ถ.เอกชัย ซ.80/1 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม.10150

 

 
 สมาคมตระกูลจิวแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:周隆光
เบอร์:02-2402992
แฟกซ์:02-2495777
ที่อยู่:1212 ถ.พระราม 4 (ข้างโรงภาพยนต์แหลมทอง) คลองเตย กทม.10110
 
 สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม: นายสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล
เบอร์:02-3715278
แฟกซ์:02-4378798
ที่อยู่:1930/24 เจริญนคร คลองสาน กทม.10600
 
 สมาคมสุวรรณสามัคคี

นายกสมาคม:นางมาลี วงศ์ทองเหลือ
เบอร์:02-8698014
แฟกซ์:02-8698015
ที่อยู่:70/118 ถ.เพชรเกษม ซ.42 ภาษีเจริญ กทม.10160
 
 สมาคมตระกูลหวมประเทศไทย

นายกสมาคม:นายสมชัย จอมเกตุ
เบอร์:029222182-7
แฟกซ์:02-5943313
ที่อยู่:110/29-30 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
 สมาคมตระกูลโหวประเทศไทย


นายกสมาคม:นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
เบอร์:02-4651051
แฟกซ์:02-4651051
ที่อยู่:96/7-8 ถ.เพชรเกษม ใกล้ สี่แยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

 
 สมาคมเอี่ยวสัมพันธ์


นายกสมาคม:นายบรรยง เอี่ยมเกรียงไกร

เบอร์:02-2403571
แฟกซ์:02-2403572
ที่อยู่:77 ซ.เอื้ออมรสุข 6 ซอย 75 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

 
 มูลนิธิการกุศลอั๊งตระกูล

นายกสมาคม:นายโชคชัย ชูชัยพฤฒิพงศ์
เบอร์:02-2347769
แฟกซ์:02-6347070
ที่อยู่:เลขที่ 3 ถ.เดโช สุรวงศ์ กทม.10500
 
 สมาคมเกียรติสัมพันธ์

นายกสมาคม:นายวิบูลย์ กิจนันวิวัฒน์
เบอร์:02-43387934
แฟกซ์:
ที่อยู่:107/68-69 ซ.เทพารักษ์ ถ.เชิงสะพาน-พระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กทม.10700
 
 สมาคมโอสถานันต์ 

นายกสมาคม:นายบุญส่ง โอกาสเลิศ
เบอร์:02-67599489
แฟกซ์:02-2116372
ที่อยู่:26/55-57 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 
 มูลนิธิตระกูลซึงสงเคราะห์

นายกสมาคม:นายสุวิทย์ ทรงศิริเดช
เบอร์:02-2611619
แฟกซ์:
ที่อยู่:318/12  ซ.หลังตลาดอรรถกวี (เจริญสุข) หรือวอยโชคดีคลองเตย
 
สมาคมตระกูลชื้อ

นายกสมาคม:นายอดิเรก พัฒนาปัญญาสัตย์
เบอร์:02-8172911-4
แฟกซ์:02-4636857
ที่อยู่:256  ถ.สุขสวัสดิ์ กม.ที่ 12  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 
 สมาคมเลี้ยงสัมพันธ์

นายกสมาคม:連楚泓
เบอร์:02-2234404
แฟกซ์:02-2227904
ที่อยู่:เลขที่ 108 ถ.ดิสมาร์ค สวนมะลิ กทม.10100
 
 สมาคมมานะสัมพันธ์

นายกสมาคม:นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช
เบอร์:02-8823403
แฟกซ์:02-8823404
ที่อยู่:78/16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
 
 สมาคมกอศรีเจริญ

นายกสมาคม:นายโกวิทย์ โกสินทร์ตระการ
เบอร์:02-4211763
แฟกซ์:02-4444121
ที่อยู่:15/2หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
 
 สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ตระกูลอุ้ย

นายกสมาคม:นายทรงเกียรติ อริยวงษรัตน์
เบอร์:02-2111788
แฟกซ์:02-2111788
ที่อยู่:309/13 ถ.จันทน์ ซ.44 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120
 
 สมาคมห้วงสัมพันธ์เจริญ

นายกสมาคม:袁漢松
เบอร์:02-4178483
แฟกซ์:02-4178483
ที่อยู่:48/1285-6 หมู่ 7 (หมู่บ้านดีเค) ซอยพระยามนธาตุ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงและเขตบางบอน กทม.10150
 
 มูลนิธิหกตระกูลสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายกิตติวัฒน์ พิพัฒน์เนติกุล
เบอร์:02-6882778
แฟกซ์:02-2920899
ที่อยู่:49/32 ถ.เจริญกรุง ซอย 78 (ซอยเซ่งกี่) บางคอแหลม กทม.10120

 
 สมาคมจังเจริญสามัคคี


นายกสมาคม:นายแสงชัย จงพิพัฒนากุล
เบอร์:02-2127278-9
แฟกซ์:02-2127280
ที่อยู่:1802-1806 ปากซอย 68 (เยื้องปากตรอกจันทน์) ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม.10120

 
 สมาคมเหลี่ยงสงเคราะห์สามมัคคี

นายกสมาคม:นายเชาว์ เนียรหตระกูล
เบอร์:02-4165047
แฟกซ์:02-4165047
ที่อยู่:เลขที่ 45/2308-2309 วอย 19 ถ.พระยามนธาตุฯ เขตบางบอน กทม.10150
 
 สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:นายสุรวุฒ จวนขจรพงศ์
เบอร์:02-2365111
แฟกซ์:02-2365109
ที่อยู่:139 ซ.ฉลองกรุง ถ.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.10500
 
 สมาคมตระกูลโค้วแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายสมเกียรติ

สภาสกุลวนิช
เบอร์:02-4635167
แฟกซ์:02-4637732
ที่อยู่: 69/1 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ กม.15 (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 72) ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

 
 สมาคมแช่ก๊วยแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:นายไพบูลย์ คงปิยาจารย์
เบอร์:02-2911355
แฟกซ์:02-2910899
ที่อยู่:2246/10 ถ.เจริญกรุง เยื้องสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.10120
 
 สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายเกียรติชัย
ชื่นพิทยาธร
เบอร์:02-39315112
แฟกซ์:02-3931512
ที่อยู่: 270 ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่แยกบางนา เขตบางนา กทม.10260

 
 มูลนิธิศิริจันทร์สัมพันธ์

นายกสมาคม:นายประมุข จันทร์สุดาพรรณ
เบอร์:02-2862667
แฟกซ์:02-6762669
ที่อยู่: 651-655 ถ.ทนุรัตน์ (ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช.14) ศนย์การค้าวรรัตน์ ขว.ทุงวัดดอน ข.สาทร กทม.10120
 
 สมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:นายปธาน หวังธรรมบุญ
เบอร์:02-3147190
แฟกซ์:02-3147195
ที่อยู่: 99 ซ.มูลทรัพย์ 1 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
 
 สมาคมเพียรสัมพันธ์ 


นายกสมาคม:

นายประพันธ์ 

ศิริวิริยะกุล
เบอร์:02-4276784
แฟกซ์:02-4276895
ที่อยู่:311/6-7 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.19 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กทม.10140

 
 สมาคมใบทองรุ่งเรือง  สำนักงานชั่วคราว


นายกสมาคม:

นายสุรศักดิ์

เอี่ยมดีงามเลิศ
เบอร์:02-2814588
แฟกซ์:
ที่อยู่:14 สุขุมวิท 68 วอยโสภณ พระโขนง กทม.10110

 
 สมาคมตระกูลโจวแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:鄒沐興
เบอร์:02-4651436
แฟกซ์:02-4653806
ที่อยู่:43/5-6 ถ.ต้นเพชรเกษม แขวงเกาะท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
 
 สมาคมตระกูลอุ่นแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายสนั่น วรวิวัฒน์

เบอร์:02-2154499
แฟกซ์:02-2166244
ที่อยู่:88/1 ถ.มาลัยแมน กม.ที่ 7 อ.เมือง จ.ครปฐม กทม.73000

 
 มูลนิธิสัจจธรรม สี่ตีตึ๊ง

นายกสมาคม:楊森水
เบอร์:02-6756004
แฟกซ์:02-6756005
ที่อยู่:33/19-20 ซ.24 (ซ.เย็นจิตต์) ถ.จันทน์ เขตยานนาวา กทม.10120
 
 泰國舜裔總會

นายกสมาคม:陳保焜
เบอร์:02-6751094
แฟกซ์:02-6751095
ที่อยู่:泰京挽可令縣越拍耶皆谷莊路門牌80/2-4號
 
 สมาคมตระกูลเลี่ยว

นายกสมาคม:นายกำพล เสรฐภักดี
เบอร์:02-3147193
แฟกซ์:02-3143982
ที่อยู่:1529 สี่แยกคลองตัน ถ.รามคำแหง (คลองตัน-ลาดพร้าว) กทม.10250
 
 สมาคมตระกูลยงค์สัมพันธ์

นายกสมาคม:นายบุญยงค์ ยงรัตนศิริ
เบอร์:02-2144677
แฟกซ์:
ที่อยู่:เลขที่ 167 ถ.พระรามที่6 (ซอย 7) รองเมือง ซอย 4 กทม.10330
 
 มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
เบอร์:02-2944031-4
แฟกซ์:02-2944035
ที่อยู่:เลขที่ 983/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.58 (ประดู่ 1) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

 
 สมาคมตระกูลไชยแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:นายสู ลุยวิกกัย

เบอร์:026810271-2
แฟกซ์:02-6810273
ที่อยู่: เลขที่ 116/92-96 ถ.นนทรี (หลังตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดิษฐ์) เขตยานนาวา กทม.10120

 
 สมาคมเติมสัมพันธ์


นายกสมาคม:

นายพิทักษ์

แท่นเพ็ชร์รัตน์
เบอร์:02-4105495
แฟกซ์:02-4105495
ที่อยู่: 77/11 หมุ่ 6 ถ.บางแวก (จรัลฯ 13) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160

 
สมาคมเตชะสัมพันธ์

นายกสมาคม:นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
เบอร์:02-29432246
แฟกซ์:02-2942763
ที่อยู่:27/4 ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
 
 มูลนิธิตระกูลโล้ว

นายกสมาคม:ดร.เพียว วาริชนันท์
เบอร์:02-5707876
แฟกซ์:02-9403879
ที่อยู่:28/319 หมู่ 1 ถ.ลาดปลาเค้า ซอย 24 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230
 
 สมาคมหลายศรีมัคคี


นายกสมาคม:

นายโสภณ เจริญพิทักษ์ชัย

เบอร์:02-2144710
แฟกซ์:02-6124155
ที่อยู่:56/38 หลังธนาคารกรุงเทพ (รองเมือง ซอย 5) ถ.พระราม 1 เขตปทุมวันกทม.10330

 
 สมาคมหลุงกังแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม:張永吉
เบอร์:02-2246144
แฟกซ์:02-6215951
ที่อยู่:45/1-3 เฉลิมเขตร์ 2  สวนมะสิ ถ.พลับพลาไชยป้อมปราบฯ กทม.10100
 
 สมาคมเจี่ยตระกูลอนุสรณ์

นายกสมาคม:นายอาคม เจียรบริวาร
เบอร์:02-6881543
แฟกซ์:02-2911964
ที่อยู่:เลขที่ 2074/58-59 ซ.โรงแรมแม่นํ้า ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตยานนาวา กทม.10120
 
 สมาคมจุงตระกูลแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:นายไพโรจน์

จิรชนานนท์
เบอร์:02-2452803
แฟกซ์:02-6442775
ที่อยู่:356 ซ.สมปรารถนา ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม.10400

 
 สมาคมตระกูลงุ่ย

นายกสมาคม:นายพิชัย ชัยยรบบ
เบอร์:02-2361307
แฟกซ์:02-2363052
ที่อยู่:127/2 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.10500
 
 มูลนิธิตระกูลล้อแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายอภิสิทธิ์

โลหะนาคะกุล
เบอร์:02-63908812
แฟกซ์:02-2364512
ที่อยู่: เลขที่ 32 ซ.วัดมหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

 
 สมาคมตระกูลโซวแห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:

นายมนัส
สิริภัทรวณิช
เบอร์:02-61377012
แฟกซ์:02-6137703
ที่อยู่:455/12-14 ตรงข้ามวัดพระยายัง ถ.พระราม 6  (อุรุพงษืตัดใหม่) แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400

 
สมาคมเชี่ยวชาญสัมพันธ์


นายกสมาคมภาคปฏิบัติ:

นายเกียรติศัดิ์
เขียวนาวาวงศ์ษา

เบอร์:02-2230987
แฟกซ์:02-6216766
ที่อยู่:1/8-9 ถ.พลับพลาไชยเฉลิมเขตร์ 3 เขตป้อมปราบฯ กทม.10100

 
 สมาคมไตรมิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย


นายกสมาคม:นายไพโรจน์

จิรชนานนท์
เบอร์:02-2240056
แฟกซ์:02-2226370
ที่อยู่: 292 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100

 
 สมาคมเหียสัมพันธ์

นายกสมาคม:นายมนตรี ประเทืองสุข
เบอร์:02-68816001
แฟกซ์:02-6881601
ที่อยู่:77-77/1 เชิงสะพานกรุงเทพ ใกล้สี่แยกถนนตก แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม หทม.10120